ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Γκαντής Γεώργιος
Σοφ.Κομνηνού 18
Τ: 25310-20221
08:00-20:00

Ερτζἀν Χουσεϊν
Βας. Παύλου 23
Τ: 25310 -37347
08:00-20:00
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Παπαδόπουλος Ιωάννης
Μακεδονίας 50
Τ: 2531109834
20:00-08:00
«Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου, εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

14/09/2020

 

Θέμα: «Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου, εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 - Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις».
                                             

                                                    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 6/2000 «Επαγγελματικά δικαιώματα Βοηθών Φαρμακείου» (ΦΕΚ 8 Α'),
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 72/2006 (ΦΕΚ 73 Α') και ισχύει.
β)Του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α'), όπως
ισχύει.
γ)Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α'), όπως ισχύει
2.    Τηναριθμ.. 50713/11-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (ΦΕΚ 3360 Β').
3.    Τα αριθμ. πρωτ. Γ.Π 31358/20-5-2020,Γ.Π 31393/20-5-2020 και Γ.Π28400/6-5-2020 έγγραφα του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αντίστοιχα.

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 Βοηθών Φαρμακείου, ως ακολούθως:


         1.    Στην Πάτρα, την Παρασκευή 25-9-2020 και ώρα 09.00 π.μ. στο αμφιθέατρο του
                 νέου κτιρίου Φαρμακευτικής, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Αχάίας.

         2.    Στην Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 24-9-2020 και Παρασκευή 25-9-2020 και ώρα 09.00- 12.00 μ.μ              για την προφορική και γραπτή εξέταση αντίστοιχα, στην αίθουσα σεμιναρίων «Ν. Οικονόμου - ΓΊέτροβιτς»          του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης.

         3.   Στην Αθήνα, την Παρασκευή 25-9-2020 και ώρα 09.00 π.μ. στο Τμήμα Φαρμακευτικής  του                   Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεκιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.


Β. Ορίζουμε προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της παρούσας, έως 18-9-2020 για την Πάτρα, έως 17-9-2020 για τη Θεσσαλονίκη και έως 18-9-2020 για την Αθήνα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων και διαβιβάζονται από αυτές στις Γενικές Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών στις έδρες των οποίων λειτουργούν Φαρμακευτικές Σχολές (Αθήνα-Θεσσαλονίκη - Πάτρα).

                                              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

                                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

 Γιορτάζουν Σήμερα


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής Μαρασλή 1 3ος όροφος T.K.69100
    Κομοτηνή
  • Email:
  • Website: www.fsrodopis.gr
  • Τηλέφωνο: 2531-555-555

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ν.Π.Δ.Δ.

Εικόνες απο τη Ροδόπη